QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng cá nhân:

  • Ngay khi nhận hàng bằng tiền mặt. 
  • Chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn tại mục thanh toán
  • Quét mã Momo, Zalo Pay.

Khách hàng doanh nghiệp:

  • Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết
  • Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.